ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 ต.ค. 2562
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
25 ต.ค. 2561
23 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 เม.ย. 2561
24 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 เม.ย. 2561
25 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
30 มี.ค. 2561
26 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 มี.ค. 2561
27 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
31 ม.ค. 2561
28 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 ต.ค. 2560
29 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 ต.ค. 2560
30 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6