ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายกูแบบาเดาะ-บาตูกาเวาะ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 ส.ค. 2560
32 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ก.ค. 2560
33 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
12 เม.ย. 2560
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 ม.ค. 2560
35 ประกาศกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 ม.ค. 2560
36 ประกาศกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ม.ค. 2560
37 ประกาศรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 ม.ค. 2560
38 ประกาศกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 ต.ค. 2559
39 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
10 ต.ค. 2559
40 ผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
26 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6