ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 ต.ค. 2558
42 ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 ต.ค. 2558
43 ประกาศเงื่อนไขการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
04 ส.ค. 2558
44 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ.บ้านตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
01 พ.ค. 2558
45 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ.บ้านตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 พ.ค. 2558
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.สายอนามัย-โรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
17 เม.ย. 2558
47 ประกาศโครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 10 ห้อง ณ.ที่ทำการ อบต.บือมัง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
17 เม.ย. 2558
48 โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 10 ห้อง ณ.ที่ทำการ อบต.บือมัง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 เม.ย. 2558
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.สายอนามัย-โรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 เม.ย. 2558
50 ประกาศซื้อซองและยื่นซอง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
17 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6