ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต ณ สายตะโล๊ะเล๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลบือมัง – บ้านนาเตย หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 มิ.ย. 2562
2 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต ณ สายลูโบ๊ะบือโน หมู่ที่ 4 – บ้านดูซงตาวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 มิ.ย. 2562
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 มี.ค. 2562
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั่วสาธารณะพร้อมประตูรั่ว ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 มี.ค. 2562
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือมัง – เขตปฏิรูป หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 ก.พ. 2562
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีฝาปิด) ณ ถนนสายตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1
54
06 ก.พ. 2562
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาเนาะบือเราะ-ปูลาตือเงาะ หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 ม.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จอดรถคนพิการพร้อมป้ายบอกสัญลักษณ์ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ม.ค. 2562
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาปงฆูบา บ้านมาแฮ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ม.ค. 2562
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะมาและ-กูโบว์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8