ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ – ลูโบะบือโน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 ม.ค. 2563
12 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต ณ สายตะโล๊ะเล๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลบือมัง – บ้านนาเตย หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 มิ.ย. 2562
13 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต ณ สายลูโบ๊ะบือโน หมู่ที่ 4 – บ้านดูซงตาวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
04 มิ.ย. 2562
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 มี.ค. 2562
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั่วสาธารณะพร้อมประตูรั่ว ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 มี.ค. 2562
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือมัง – เขตปฏิรูป หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
14 ก.พ. 2562
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีฝาปิด) ณ ถนนสายตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1
158
06 ก.พ. 2562
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาเนาะบือเราะ-ปูลาตือเงาะ หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 ม.ค. 2562
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จอดรถคนพิการพร้อมป้ายบอกสัญลักษณ์ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 ม.ค. 2562
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาปงฆูบา บ้านมาแฮ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9