ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะมาและ-กูโบว์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
19 พ.ย. 2561
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปะจูบาโงย-ปายอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 พ.ย. 2561
23 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ณ ถนนสายบ้านตะโล๊ะเกี้ยะ-บ้านมาแฮ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 ก.ย. 2561
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6,5,4,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ก.ย. 2561
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมทางผิวทาง PARA Asphalti Concrete ดาวน์โหลดเอกสาร
120
21 มี.ค. 2561
26 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ณ สายกูโบร์-ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 มี.ค. 2561
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายดูรีแยดง สายกลาง บ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 ธ.ค. 2560
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายกูแบบาเดาะ-บาตูกาเวาะ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
15 ส.ค. 2560
29 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ บริเวณกูโบร์สาธารณประโยชน์ (งาแบ) บ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 ส.ค. 2560
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายลูโบ๊ะคอเซ็ง-บาเละฮีเล หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9