ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ณ สายเจาะฆาบูห์-ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
08 พ.ค. 2560
32 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ณ สายบาเละฮีเล-กูโบร์โต๊ะเยาะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 พ.ค. 2560
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 พ.ค. 2560
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายข้างโรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 ก.พ. 2560
35 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถพยาบาล (กู้ชีพ กู้ภัย)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 ม.ค. 2560
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
19 ธ.ค. 2559
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายกูแบนาเต๊าะ-กูแบลีเต๊าะ บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ธ.ค. 2559
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายเจาะฆาบูห์-ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 ธ.ค. 2559
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับ ณ ถนนสายบือแนยาโต๊ะ-กูแบบาเดาะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 ธ.ค. 2559
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ณ สายคลองตาดีกา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9