ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ณ สายคลองคลองบีโล๊ะ – ดูซงตาวา จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 ก.ค. 2559
52 ประกาศรากลางโครงการฟื้นฟูขุดลอกสระน้ำ ณ สระน้ำบาโงมูติง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 ก.ค. 2559
53 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ก.ค. 2559
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 มิ.ย. 2559
55 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายมัสยิด – ตาดีกา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
23 พ.ย. 2558
56 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ณ สายบ้านดูซงตาวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 พ.ย. 2558
57 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายมัสยิด – ตาดีกา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 พ.ย. 2558
58 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ณ สายบ้านดูซงตาวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 พ.ย. 2558
59 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 ก.ย. 2558
60 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9