Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับผู้เยี่ยมชมเมื่อ 15 ธ.ค.60
วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
7 คน
เดือนนี้ :
119 คน
เดือนที่แล้ว :
171 คน
ปีนี้ :
1,560 คน
ปีที่แล้ว :
1,162 คน
ทั้งหมด :
3,278 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.200.252.156
QRCODE : WWW.BUEMANG.GO.TH
 
 
 
 
 
ประกาศรายงานผลการสำรวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชน: อ่าน 22 คน ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2563: อ่าน 1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4: อ่าน 28 คน ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งอบต.: อ่าน 25 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2: อ่าน 29 คน
 
 
 
 

แผนภูมิขั้นตอนการใช้บริการประชาชน

(ด้านกฎหมาย)

กระบวนงานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนของ อบต.
 

งานบริการ

ระยะเวลาการให้บริการที่ปรับลดแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

รับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักปลัด

งานกฏหมาย

- กรณีทั่วไป
แจ้งตอบกลับภายใน 3 วัน / ราย
- กรณีปัญหาข้อกฏหมาย
แจ้งตอบกลับภายใน 2 วัน / ราย
   
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::